SommerGriser

SOMMERGRISER

Lenge har vi tenkt på, og snakket om å ha noen utegriser sommerstid, smågriser til oppfôring - I år blir det :-) 


3 gutter født først i mars, som ikke har fått navn enda av rasen Norsk Landsvin skal få være her i sommer


De blir slaktet til høsten, og om du vil bestille slakt, helt/halvt - partert - så tar du kontakt :-) 

Norsk Landsvin


Norsk landsvin er den mest betydningsfulle griserasen i norsk slaktegrisproduksjon. Rasen er også den eldste griserasen i Norge. Den stammer fra det opprinnelige norske svinet.


Det har vært drevet systematisk avl på norsk landsvin siden begynnelsen av1960-tallet. Fra1980og framover har det foregått innkryssing avsvensk landrasefor å styrke stammen.


I dag er norsk landsvin regnet som et av de beste avlssvinene i hele verden, og Norsvindriver utstrakt eksport avgener og sæd til andre land.


Norsk landsvin er nærmest hvit å se til, har lang rygg, et relativt lite hode med hengeører. Den er kjent som en gris som har god fôrutnyttelse, vokser hurtig, gir store kull og velsmakende magert kjøtt. I norsk griseavl inngår den både på mors og farssiden. Den kalles gjerne også en kombinertrase, fordi den brukes både for sine produksjons- og fruktbarhetsegenskaper.

   

                                                                                                                                                      Tekst hentet fra Wikepedia