Steigar sau

Steigar 

Høstens gutter lader opp

Høstens gutter lader opp

Vår aller første egen-avlet 100% renraset Steigar - lam. Ei stor jente, A-Tilde ble hennes navn

Steigar sau

Steigarsau er en gammel norsk rase, stammer fra Steigen. 

Rasen kjennetegnes med buet nesterygg, svart nese, lett "kalvbente" fremben, nedover-svai nedre rygg, og en lang fyldig hale. Hårlaget i hodet og på beina er kritthvitt, og fantastisk ull, glansfullt, myk og tett. 

En rolig, stødig sauerase, som oftest gir ett eller to lam. Stort sett problemløser lamminge, og gode mødre. 

Steigar ble i 2008 definert som en nasjonal bevaringsverdig rase, med få individer igjen. Men raselaget som ble etablert i 2014 gjør en sterk innsats nå, og det jobbes systematisk med avlsarbeid. Et av de viktigste punktene det jobbes med er å få bort "finnegenet", genet det tidligere ble avlet på, for det gir gjerne både 4-5 og flere lam...

Rasen er en Crossbred, som har innslag av sutherland (mest), leichester og sjeviot. Først i 1954 ble steigarsauen godkjent som egen rase.

Rasen blir regnet som en produktiv sau. Levendevekt på voksne søyer er 70-90 kilo. 

LilleSvart & Junior
LilleSvart & Junior
Pause
Pause
Mor med sine
Mor med sine

Del denne siden